Skip to main content

Aanleiding & doelen

Buursenaren maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in Buurse en vinden dat er meer samengewerkt moet worden om deze voorzieningen te behouden. Dit was een belangrijke uitkomst van een enquete die in 2018 is uitgezet.

Deze zorgen zijn niet onterecht. We zien de leerlingaantallen van onze basisschool dalen. Het aantal leerlingen is meer dan gehalveerd in de afgelopen 15 jaar. De basisschool kent in 2021 78 leerlingen, in 2006 waren dit er nog 173.

We zien deze tendens terug bij verenigingen in ons dorp. Het aantal jeugdleden bij de muziekvereniging Crescendo  is de afgelopen vijf jaar gehalveerd en voetvalvereniging VV Buurse zag zich een aantal jaren geleden genoodzaakt de samenwerking te zoeken met een voetbalclub uit Haaksbergen, zodat de jeugdleden konden blijven voetballen.  

Als dorpsgemeenschap kunnen we niet stil zitten. Waar de gemeente vroeger de lijnen uitzette, verwacht ze nu dat we zelf aangeven wat we nodig hebben en komt ze op basis daarvan in actie.

Daarom zijn we gestart met een toekomstverkenning naar het maatschappelijk vastgoed in ons dorp: hoe kunnen we de voorzieningen voor de toekomst behouden. 

Wat willen we bereiken?

We willen het voorzieningenniveau op peil houden, zodat het leven en wonen in Buurse ook naar de toekomst toe aangenaam en aantrekkelijk blijft. Hoe doen we dat? En in welke vorm? Dat willen we weten en daarom gaan het volgende doen, samen met alle inwoners van Buurse, Buurser verenigingen, groepen en instanties op gebied van welzijn, cultuur, religie en sport:

  • Onderzoeken welke voorzieningen Buurse  heeft en wat  de ambities en uitdagingen zijn om ook in de toekomst prettig te wonen en leven
  • Onderzoeken hoe we die voorzieningen het best kunnen behouden en wie weet, uitbreiden
  • Het resultaat realiseren
  • Zorgen voor goede exploitatie, borging en continuïteit