Skip to main content

De Trefkoel

nulmeting

Gesprek 29 juni 2021

Sinds 1940 is de katholieke kerk in Buurse in gebruik. De kerk is onderdeel van de Franciscusparochie, die bestaat uit totaal vijf kerken. Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument en de status van onderhoud is goed.

Het bestuur van locatieraad bestaat uit drie personen; de voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurlijke functies zijn op dit moment ingevuld.

Gebruikers

De kerk is een plek waar de katholieke geloofsgemeenschap van Buurse bijeen komt. Daarnaast maakt het koor Allegro gebruik van de kerk voor de repetities.

Uitdagingen

Teruglopend bezoekersaantal
De groep kerkbezoekers loopt terug in aantal. Het betreft een steeds ouder wordende groep.

Eredienst
In de omgeving zien we dat vele kerken aan de eredienst onttrokken worden. Wat als in de toekomst ook de kerk in Buurse aan de eredienst wordt onttrokken. Kunnen we de kerk als gemeenschap overnemen en een maatschappelijke invulling geven?

Stijging gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers / werven van vrijwilligers 
Het onderhoud van de kerk wordt opgepakt door vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers stijgt en er is weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers. Het is de vraag of het onderhoud in de toekomst nog door vrijwilligers gedaan kan worden of dat er een commerciële partij ingeschakeld dient te worden.

Invulling bestuurlijke functies
De bestuursfuncties zijn op dit moment gevuld. Maar het is wel lastig om de functies gevuld te krijgen. 

Droom

De kerk een gebouw laten zijn van de hele gemeenschap van Buurse door een bredere maatschappelijke invulling te geven. Een plek laten zijn voor bezinning en hulp bieden daar waar het nodig is.