Skip to main content

HET STAPPENPLAN

Fase 1: DefiniërenVoltooid

 • Vaststelling doelstelling vanuit de concrete vraag
 • Samenstelling werk- of organisatievorm
 • Financieringsproces: Provincie Overijssel Leefbaar Platteland

Fase 2: Inventariseren Voltooid

 • In kaart brengen stakeholders
 • In kaart brengen wensen van stakeholders middels dorpswandeling (26 september 2021) 
 • Inspiratie opdoen bij ander dorpen (bustour, 30 oktober 2021)
 • Vaststelling doelstelling (PvE) 

Fase 3: Uitwerken –  Voltooid

 • Vormen mogelijke scenario’s
 • Uitwerken haalbaarheid scenario’s
 • Voor- en nadelen per scenario in kaart brengen

Fase 4: Kiezen – Lopend

 • Presenteren scenario’s aan stakeholders
 • Keuze maken in voorkeursscenario(‘s)
 • Verdiepen en concretiseren voorkeursscenario’s
 • Definitieve keuze maken stakeholders

Fase 5: Doen

 • In gesprek met gemeente en provincie over financiering/inzet
 • Organiseren van financiele dekking plan
 • Toekomstplan Buurse afronden 

Vervolg: 

 • Het toekomstplan  realiseren
 • Zorgen voor goede exploitatie, borging en continuïteit 

TIJDPAD

Ons doel is fase 4 in oktober 2022 af te ronden.
Daarna gaan we in volle vaart verder met fase 5. Deze hopen we eind 2022 of begin 2023 af te ronden.