HET STAPPENPLAN

Fase 1: DefiniërenVoltooid

 • Vaststelling doelstelling vanuit de concrete vraag
 • Samenstelling werk- of organisatievorm
 • Financieringsproces: Provincie Overijssel Leefbaar Platteland

Fase 2: Inventariseren

 • In kaart brengen stakeholders
 • In kaart brengen wensen van stakeholders middels dorpswandeling (26 september 2021) 
 • Inspiratie opdoen bij ander dorpen (bustour , 30 oktober 2021)
 • Vaststelling doelstelling (PvE) 

Fase 3: Uitwerken

 • Vormen mogelijke scenario’s
 • Uitwerken haalbaarheid scenario’s
 • Voor- en nadelen per scenario in kaart brengen

Fase 4: Kiezen

 • Presenteren scenario’s aan stakeholders
 • Keuze maken in voorkeursscenario(‘s)
 • Verdiepen en concretiseren voorkeursscenario’s
 • Definitieve keuze maken stakeholders

Fase 5: Doen

 • In gesprek met gemeente en provincie over financiering/inzet
 • Organiseren van financiele dekking plan
 • Toekomstplan Buurse afronden 

Vervolg: 

 • Het toekomstplan  realiseren
 • Zorgen voor goede exploitatie, borging en continuïteit 

TIJDPAD

Ons doel is fase 2 in november 2021 af te ronden.
We willen fase 3 in het voorjaar van 2022 afronden en dan in volle vaart verder met fase 4.

Buurse Kik Vuur Oet is een initiatief van de Stichting Belangengemeenschap Buurse.

Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Kleine Kerkje Buurse, het Irenegebouw, de Schietbaan, Basisschool Buurse, de Trefkoel en de RK Kerk.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel.