Skip to main content

Basisschool Buurse

nulmeting

 Gesprek 28 juni 2021
Aanvulling 16 september 2021

De Basisschool Buurse valt onder stichting Keender. Stichting Keender biedt basisonderwijs aan op 16 scholen in de gemeenten Haaksbergen, Hof van Twente en Berkelland. Het gebouw en de ondergrond is juridisch eigendom van de gemeente Haaksbergen.

Het is een verouderd schoolgebouw dat in aanmerking komt voor vernieuwbouw. Deze plannen worden meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan die Stichting Keender aan het opstellen is. De school heeft een goede locatie. Het is centraal gelegen in het dorp en naast de gymzaal in de Trefkoel. 

Op dit moment (teldatum 1 oktober 2020) telt de school 78 leerlingen. De verwachting is dat dit de komende paar jaar stabiel rond de 70/75 zal blijven. Het leerlingenaantal is de afgelopen 15 jaar meer dan gehalveerd. Het schoolgebouw biedt tevens huisvesting aan de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang. 

 Uitdagingen

Staat van onderhoud/gebouw
Het schoolgebouw is verouderd en daardoor slecht geïsoleerd en lastig te ventileren. De school is ruim voor het aantal leerlingen, maar de indeling past niet meer altijd bij het onderwijs van nu.

Toekomstgericht onderwijs
Goed, toekomstgericht onderwijs bieden in een school met een klein (en wellicht in de toekomst krimpend) leerlingaantal. 

Droom

Goed onderwijs bieden in een modern, eigentijds en uitnodigend gebouw passend bij de onderwijsvisie van de school. Op een plek waar we onze leerlingen een veilige, maar ook uitdagende leeromgeving kunnen bieden. Waar vakkundige, enthousiaste leerkrachten ze begeleiden om zichzelf optimaal te ontplooien en goed samen te werken. Om zo grenzen te verleggen en een succesvolle toekomst tegemoet te gaan.
De school benut de dorpsgemeenschap, verenigingen, bedrijven en peuter- en buitenschoolse opvang om de ontwikkelkansen van de leerlingen te vergroten.