Skip to main content

De Trefkoel

nulmeting

Gesprek 28 juni 2021

Stichting accommodatie Buurse (SAB) is eigenaar van De Trefkoel en de daarnaast gelegen kunstgrasvelden en het trainingsveld. De stichting heeft de maatschappelijke functie om huisvesting te bieden aan verenigingen en sociale activiteiten in Buurse.  

Het bestuur van SAB bestaat uit acht personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur is aangevuld met bestuursleden van de gebruikers. De Trefkoel heeft een betaald beheerder (0,5 fte) die het dagelijks beheer verzorgd. 

De diverse ruimten in De Trefkoel zijn allemaal in gebruik/verhuurd maar zijn niet 100% bezet. De bezetting overdag kan geoptimaliseerd worden. 

Gebruikers

De Trefkoel biedt onderdak aan de volgende verenigingen, stichtingen en bedrijven:

 1. Crescendo Muziekvereniging 
 2. Fysiotherapie Buurse
 3. Fitness Buurse
 4. BUVO volleybalvereniging
 5. Gymnastiek Vlug & Lenig
 6. Badminton Buurse
 7. VV Buurse Voetbalvereniging
 8. Podotherapie 
 9. Pedicure 
 10. Seniorenvereniging 
 11. Yoga
 12. Snoesje Gastouderbureau
 13. Medlon prikpost
 14. Vergaderlocatie voor SBB (Stichting Belangengemeenschap Buurse), Buurtbus en Tennisvereniging TCB

Uitdagingen

Teruglopend inwonertal van Buurse 
Door het teruglopend inwonertal in Buurse zijn er ook minder (jeugd)leden bij de verenigingen en ook minder gebruikers bij de fysiotherapeut en podotherapie. Wanneer verenigingen of (zorg)professionals te weinig leden/patiënten hebben, bestaat het risico dat zij minder of geen gebruik meer zullen maken van de voorzieningen die de Trefkoel biedt.  

Toegankelijkheid van de Trefkoel
De Trefkoel is slecht toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. Er zijn veel trappen aanwezig en er is enkel een traplift en een goederenlift aanwezig. Voor ouderen kan het letterlijk een drempel zijn om bij De Trefkoel naar binnen te gaan.

Invulling bestuurlijke functies
De bestuursfuncties zijn op dit moment gevuld. Maar het is wel lastig om de functies gevuld te krijgen. 

Stijging gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers / werven vrijwilligers
Bij De Trefkoel worden veel werkzaamheden opgepakt door vrijwilligers. Met name de vrijwilligers die de werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud oppakken worden steeds ouder en er is weinig aanwas van jongeren. 

Droom

Spil in het dorp blijven voor jong en oud. Daarbij rekening houden met de vergrijzing maar ook juist richten op de jongeren, zij hebben de toekomst. Ontmoetingsplek die goed toegankelijk is voor alle mensen om ons heen.