updates & nieuws

START WERKGROEPEN 8 NOV

|
Binnenkort gaan de werkgroepen vastgoed, financiën, organisatie en communicatie van start.

BUSTOUR OP 30 OKTOBER

|
Op zaterdag 30 oktober hebben we met een mooie afvaardiging van 19 personen uit Buurse de kernen Nieuw Heeten en Luttenberg bezocht.

UITKOMSTEN DORPSWANDELING

|
Op zondag 26 september heeft een dorpswandeling plaatsgevonden, als alternatief voor een bewonersavond.

WIE HEBBEN GEWONNEN?

|
Hierbij de winnaars van de speurtocht!

VERVOLGSTAPPEN

|
Na de wandeling gaan we verder met een aantal vervolgstappen.

DORPSWANDELING GROOT SUCCES!

|
Via deze weg willen we ook iedereen die heeft meegedaan aan de wandeling of o…

UITKOMSTEN NULMETING

|
Voor iedere accommodatie is de huidige situatie in kaart gebracht.

WERVEN WERKGROEPLEDEN

|
We zoeken nog een aantal enthousiaste werkgroepleden.

GOEDE VOORBEELDEN UIT ANDERE KERNEN

|
Kunt u niet wachten op de bustour van 30 oktober en wilt u na alvast een kijk…

Buurse Kik Vuur Oet is een initiatief van de Stichting Belangengemeenschap Buurse.

Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Kleine Kerkje Buurse, het Irenegebouw, de Schietbaan, Basisschool Buurse, de Trefkoel en de RK Kerk.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel.