updates & nieuws

Buurse Kik Vuuroet in gesprek met…

|
Kim Wolterink van Buurse Kik Vuuroet had onlangs een boeiend gesprek met de lijsttrekker van het CDA, Rick Brink.

WAT IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN ZOAL GEBEURD

|
Het is weer tijd voor een update vanuit Buurse Kik Vuuroet. Regelmatig krijgen we de vraag: Hoe gaat het met Buurse Kik Vuuroet, loopt dit nog wel? Zeker!

Gemeente kiest voor verdere uitwerking van multifunctionele accommodatie met onderwijs als vertrekpunt voor huisvestingsplannen Basisschool Buurse

|
Op 21 december jl. heeft de gemeenteraad van Haaksbergen ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. In dit plan is te lezen welke schoolgebouwen in Haaksbergen prioriteit hebben op het gebied van onderwijshuisvesting.

Buurse Kik Vuuroet verhaal positief ontvangen door Commissie Ruimte van Gemeente

|
Stichting Belangengemeenschap Buurse benadrukt belang van verbinding tussen …

Bekijk alle scenario’s en geef je voorkeur door

|
Maandag 26 september zijn de 5 scenario’s gepresenteerd voor een volle zaal b…

Belangrijk keuzemoment voor Buurse!

|
Kom jij ook maandag 26 september naar onze bijeenkomst over de toekomst van h…

Denk mee over de toekomst van Buurse

|
Vorige week maandag hebben velen met ons meegedacht en gepraat over de toekom…

BUURSE DENKT MEE!

|
Maandag 13 juni was er een informatie- en meedenkavond in de Trefkoel over on…

KOM JIJ OOK MAANDAG 13 JUNI?

|
Kom 13 juni naar de Trefkoel om te horen met welke uitdagingen we als dorp te…

START WERKGROEPEN 8 NOV

|
Binnenkort gaan de werkgroepen vastgoed, financiën, organisatie en communicat…

BUSTOUR OP 30 OKTOBER

|
Op zaterdag 30 oktober hebben we met een mooie afvaardiging van 19 personen u…

UITKOMSTEN DORPSWANDELING

|
Op zondag 26 september heeft een dorpswandeling plaatsgevonden, als alternati…

WIE HEBBEN GEWONNEN?

|
Hierbij de winnaars van de speurtocht!

VERVOLGSTAPPEN

|
Na de wandeling gaan we verder met een aantal vervolgstappen.

DORPSWANDELING GROOT SUCCES!

|
Via deze weg willen we ook iedereen die heeft meegedaan aan de wandeling of o…

UITKOMSTEN NULMETING

|
Voor iedere accommodatie is de huidige situatie in kaart gebracht.

WERVEN WERKGROEPLEDEN

|
We zoeken nog een aantal enthousiaste werkgroepleden.

GOEDE VOORBEELDEN UIT ANDERE KERNEN

|
Kunt u niet wachten op de bustour van 30 oktober en wilt u na alvast een kijk…

Buurse Kik Vuuroet is een initiatief van de Stichting Belangengemeenschap Buurse.

Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Kleine Kerkje Buurse, het Irenegebouw, de Schietbaan, Basisschool Buurse, de Trefkoel en de RK Kerk.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel.