Skip to main content
|

Gemeente kiest voor verdere uitwerking van multifunctionele accommodatie met onderwijs als vertrekpunt voor huisvestingsplannen Basisschool Buurse

Op 21 december jl. heeft de gemeenteraad van Haaksbergen ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. In dit plan is te lezen welke schoolgebouwen in Haaksbergen prioriteit hebben op het gebied van onderwijshuisvesting.

Basisschool Buurse zal samen met de basisschool in Sint Isidorushoeve als eerste aangepakt worden, omdat beide schoolgebouwen verouderd zijn.

Voor de uitwerking van de toekomstplannen voor Basisschool Buurse heeft de gemeenteraad het college van B&W opgedragen om samen op te trekken met Buurse Kik Vuuroet. Voor de leefbaarheid van Buurse vindt de gemeenteraad het cruciaal dat Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met een gezamenlijk scenario komen.

Begin volgend jaar zullen Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met elkaar in gesprek gaan. Het doel is om te komen tot een toekomstplan voor een multifunctionele accommodatie, aansluitend bij zowel de onderwijsvisie van de basisschool en stichting, als de wensen en behoeften van overige betrokken partijen. Een mooie stap om de leefbaarheid in Buurse ook voor de toekomst te borgen!