Skip to main content
|

WAT IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN ZOAL GEBEURD

Het is weer tijd voor een update vanuit Buurse Kik Vuuroet. Regelmatig krijgen we de vraag: Hoe gaat het met Buurse Kik Vuuroet, loopt dit nog wel? Zeker!

WAT IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN ZOAL GEBEURD:

  • De werkgroepen Organisatie, Vastgoed en Financiën hebben een bezoek gebracht aan multifunctionele accommodaties in andere dorpen (Manderveen, Hoonhorst, Delden & Rekken) om relevante informatie op te halen en te leren van de kennis en ervaringen van deze dorpen.
  • Tijdens de afsluiting van het programma ‘Leefbaar Platteland’ van Provincie Overijssel hebben we belangrijke succesfactoren van Buurse Kik Vuuroet gepresenteerd. Dit leverde veel positieve reacties op.
  • Rick Brink, lijsttrekker van het CDA van Provincie Overijssel, sprak met Kim over Buurse Kik Vuuroet. Bekijk het filmpje hier.
  • September vorig jaar hebben veel inwoners uit Buurse hun voorkeur uitgesproken voor het toekomstscenario van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin het basisonderwijs samen wordt gebracht met voorzieningen op het gebied van sport, gezondheid & welzijn.In de daarop volgende maanden is dit plan verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met het onderzoeken van de haalbaarheid van dit scenario. Daarbij wordt gekeken naar ruimtelijke aspecten en naar de organisatorische en financiële haalbaarheid.

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol toekomstplan is een actieve samenwerking met Basisschol Buurse en Stichting Keender (het overkoepelende schoolbestuur waar Basisschool Buurse onder valt). Zonder deze samenwerking is het niet mogelijk een plan te maken dat aansluit bij de wensen en behoeften van alle partijen en daarmee voldoende draagvlak heeft. Sinds de start van Buurse Kik Vuuroet (BKV) is Basisschool Buurse betrokken, onder meer als lid van de Stuurgroep. Stichting Keender gaf echter aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs van de gemeente af te willen wachten voordat zij in gesprek wilden met BKV over een eventuele samenwerking.

Eind 2022 heeft de Haaksbergse gemeenteraad het IHP vastgesteld. De gemeente en schoolbesturen hebben daarin aangegeven dat vernieuwing van de basisscholen in Buurse en Sint Isidorushoeve prioriteit heeft. Voor Basisschool Buurse is in het IHP opgenomen dat vervangende nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie, omdat het huidige gebouw sterk verouderd is en een grote overcapaciteit heeft (teveel ruimte op basis van het aantal leerlingen).

In het IHP werd echter geen verbinding gemaakt tussen de huisvestingsplannen voor Basisschool Buurse en de plannen van BKV. Om ervoor te zorgen dat deze verbinding wél gelegd wordt, is er vanuit BKV een brief verstuurd naar alle gemeenteraadsleden. Ook hebben we ingesproken tijdens de raadsvergadering. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad in aanvulling op het IHP een motie heeft aangenomen waarin zij het college de opdracht geeft om Stichting Keender en BKV bij elkaar te brengen en het scenario van een MFA verder uit te werken. Voor ons een mooie en belangrijke uitkomst!

Begin dit jaar zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met Stichting Keender en gemeente Haaksbergen over de vervolgstappen. Een belangrijke stap, die op korte termijn moet plaatsvinden, is een haalbaarheidsonderzoek. De werkgroepen van BKV hebben hier al een belangrijke basis voor gelegd. Een externe partij zal hier, samen met de werkgroepen, een vervolg aan geven. Op dit moment ligt er een concept opdrachtformulering voor het haalbaarheidsonderzoek. Deze opdrachtformulering is opgesteld door Gemeente Haaksbergen, in samenwerking met Stichting Keender en BKV.

We hopen dat het college van B&W in april de opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek definitief vaststelt. Daarna zal zo snel mogelijk een externe partij gezocht worden die dit onderzoek gaat uitvoeren. De keuze van uitvoerende partij wordt gemaakt in overleg met alle betrokkenen: gemeente Haaksbergen, Stichting Keender en BKV.Alle partijen vinden het belangrijk om de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op korte termijn beschikbaar te hebben. De intentie is uitgesproken om het onderzoek voor de zomer van 2023 af te ronden. We hebben echter ook aangegeven dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek.