Skip to main content

Werkgroepen

Er zijn 4 werkgroepen samengesteld:

Klik op de naam van de werkgroep om meer te lezen over de verantwoordelijkheden van de werkgroep en de ontwikkelingen.

MEEDENKEN?

De kartrekkers van deze werkgroepen zitten ook in de stuurgroep. Heb jij expertise in 1 van deze 4 onderwerpen, dan kunnen we je hulp goed gebruiken. Meld je vooral aan via info@buursekikvuuroet.nl of neem voor meer informatie contact op met één van de kartrekkers (zie contactpagina).

Werkgroep Financiën

Verantwoordelijk voor opstellen van de financiële onderbouwing van de scenario’s.

 • Huidige exploitatie / kosten van de accommodaties in beeld brengen;
 • Onderzoeken voordelen gezamenlijk gebruik en ander overlappende functies;
 • Financiële onderbouwing verschillende scenario’s;
 • Opstellen investering-en exploitatiebegroting en dekkingsplan;
 • Financieringsplan;
 • Inventariseren subsidie mogelijkheden.

     Werkgroep Vastgoed

     Verantwoordelijk voor het ruimtelijk inpassen van de functies.

     • In kaart brengen van het huidige ruimtegebruik;
     • In kaart brengen gewenst ruimtegebruik;
     • In kaart brengen ruimtelijke randvoorwaarden;
     • Uitwerken verschillende mogelijkheden (scenario’s);
     • Vlekkenplan(nen) o.b.v. benodigde vierkante meters;
     • Geschikte locatie(s);
     • Schets-en definitief ontwerp maken;
     • Eventueel: in beeld brengen herontwikkelmogelijkhedenlocatie(s).

     Werkgroep Communicatie

     Verantwoordelijk voor de doorlopende communicatie tijdens het proces.

     • Doorlopende communicatie over het proces zodat iedereen op de hoogte blijft;
     • Bouw en onderhoud website;
     • Communicatie verzorgen voor de bijeenkomsten;
     • Benodigd beeldmateriaal verzorgen.

     Werkgroep Organisatie

     Ondersteunt werkgroep vastgoed bij het inventariseren wensen van gebruikers. Verantwoordelijk voor het opstellen van een beheer-en organisatiestructuur en organisatie van het proces.

     • In kaart brengen wensen van de gebruikers/verenigingen van alle vastgoed locaties zodat de werkgroep “Vastgoed” dit kan uitwerken in een ruimtelijk plan;
     • Het in beeld brengen van de stichtingen en verenigingen in Buurse en uitdagingen mbt invulling bestuurlijke functies en vrijwilligers;
     • Daarnaast onderzoeken en uitwerken welke organisatiestructuur het beste past bij Buurse met het oog op de toekomst. Waarbij mogelijk een nieuwe MFA zal worden gerealiseerd en de leefbaarheid en samenwerkingen tussen verschillende verenigingen heel belangrijk is;
     • Organiseren van bijeenkomsten t.b.v. bovenstaande onderwerpen.

     We hebben een 7-tal dorpen bezocht waarbij soortgelijke situaties spelen. Luttenberg, Hoonhorst, Nieuw Heeten, Manderveen, Delden, Rekken en Bentelo. Wat kunnen we daar van leren.

      Bijvoorbeeld samenvoegen maatschappelijk vastgoed, beheer vastgoed, school in MFA, wel/geen omni-vereniging .

      Ook hebben we gekeken wat de voor- en nadelen zijn tussen een stichting, dorpsraad en dorpscorporatie.

      Kenmerken Stichting:

      Soortgelijk aan huidige SAB. Doelgerichtheid, juridische entiteit, niet winstgevend, bestuur zelf kiezen en beslissen, financiering en is onafhankelijk.

      Kenmerken Dorpsraad:

      Een lokaal bestuursorgaan dat specifiek is gericht op belangenbehartiging en het vertegenwoordigen van een dorp. Fungeert als een stem voor de gemeenschap en probeert hun standpunten effectief te communiceren met andere instanties, zoals de lokale overheid, gemeenteraad of andere belanghebbenden.

      Kenmerken Dorpscoöperatie:

      Een vorm van gemeenschapsorganisatie die tot doel heeft het bevorderen van de leefbaarheid, ontwikkeling en belangenbehartiging van een dorp of landelijke gemeenschap.

      Gericht op dienen van de gemeenschap, het stimuleren van sociale cohesie en het aanpakken van lokale uitdagingen. Het bevordert de participatie van de gemeenschap en de democratische besluitvorming. Sociaal ondernemerschap en samenwerking.