Skip to main content

De Trefkoel

nulmeting

Gesprek 29 juni 2021

Stichting Gebouw Irene pacht het Irenegebouw en ondergrond van de diaconie van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse. De stichting faciliteert ruimte aan verenigingen, sociale activiteiten en commerciële huurders. Het gebouw heeft geen optimale bezetting. 

Het bestuur bestaat uit 6 personen. De stichting kan helaas geen nieuwe invulling vinden voor functies van bestuursleden. 

Gebruikers

Het Irenegebouw biedt onderdak aan de volgende partijen:

  1. Schietvereniging
  2. De schakel
  3. Erfgoed Buurse
  4. Commerciële huurder
  5. Incidentele verhuur voor o.a. partijen, begrafenissen en koffietafels.

Uitdagingen

Staat van onderhoud/gebouw
Het gebouw behoeft op meerdere onderdelen onderhoud. Zoals de houten ondervloer is aan vervanging toe en de ramen zijn nog voorzien van enkel glas. Op dit moment is er geen budget om groot onderhoud uit te voeren.

Invulling bestuurlijke functies
Het bestuur bestaat uit 6 personen. Er is geen nieuwe aanwas voor de bestuurlijke functies. Eind mei 2023 is de erfpacht van 30 jaren afgelopen. Het bestuur zal dan ook stoppen en lopende zaken afwikkelen.

Vergrijzing onder de vrijwilligers
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers stijgt en de (onderhoud)klussen worden te groot voor de huidige vrijwilligers. 

Teruglopende begrafenissen, koffietafels en partijen
Ook buiten corona om lopen het aantal feesten, partijen en begrafenissen terug. Dit is één van de belangrijkste inkomsten voor het Irenegebouw.

Optimalisering van de bezetting / programmering
Het gebouw heeft geen optimale bezetting. Er is ruimte om nieuwe activiteiten toe te voegen aan de programmering.

Droom

Dat het Irenegebouw ook na 2023 een maatschappelijke functie behoudt voor de gemeenschap van Buurse.