Buurse Kik Vuuroet

In Buurse hebben we veel mooie initiatieven, er is veel betrokkenheid, er wordt veel georganiseerd en er is een grote saamhorigheid.
Tegelijkertijd hebben we ook hier te maken met vergrijzing en teruglopende leerlingaantallen. Dat merken we binnen alle geledingen. Van basisschool tot voetbalvereniging, van muziek- tot volleybalvereniging. Als we alles zo laten zoals het nu is, gaan er – zoals in veel kleine dorpen in Nederland nu al gebeurt – in Buurse veel maatschappelijke voorzieningen verloren. We zien overal dat het gevolg daarvan is dat dorpen leeglopen, omdat er zich geen jongeren en jonge gezinnen meer willen vestigen. Dat willen we graag voorkomen.  

aanleiding

Buursenaren maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in Buurse. Ook vinden ze dat er meer samengewerkt moet worden om deze voorzieningen te behouden.
Dit waren belangrijke uitkomsten van een enquete die in 2018 is uitgezet.

DOELEN

We willen het voorzieningenniveau op peil houden, zodat het leven en wonen in Buurse ook naar de toekomst toe aangenaam en aantrekkelijk blijft.

Hoe doen we dat? En in welke vorm?

Buurse Kik Vuur Oet is een initiatief van de Stichting Belangengemeenschap Buurse.

Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Kleine Kerkje Buurse, het Irenegebouw, de Schietbaan, Basisschool Buurse, de Trefkoel en de RK Kerk.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel.