Skip to main content

Buurse Kik Vuuroet

In Buurse hebben we veel mooie initiatieven, er is veel betrokkenheid, er wordt veel georganiseerd en er is een grote saamhorigheid.
Tegelijkertijd hebben we ook hier te maken met vergrijzing en teruglopende leerlingaantallen. Dat merken we binnen alle geledingen. Van basisschool tot voetbalvereniging, van muziek- tot volleybalvereniging. Als we alles laten zoals het nu is, gaan er – net als in veel kleine dorpen in Nederland nu al gebeurt – in Buurse veel maatschappelijke voorzieningen verloren. We zien overal dat daardoor dorpen leeglopen, omdat er zich geen jongeren en jonge gezinnen meer willen vestigen. Dat willen we graag voorkomen.  

aanleiding

Buursenaren maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in Buurse. Ook vinden ze dat er meer samengewerkt moet worden om deze voorzieningen te behouden.
Dit waren belangrijke uitkomsten van een enquete die in 2018 is uitgezet.

DOELEN

We willen het voorzieningenniveau op peil houden, zodat het leven en wonen in Buurse ook naar de toekomst toe aangenaam en aantrekkelijk blijft.

Hoe doen we dat? En in welke vorm?


Kim Wolterink van Buurse Kik Vuuroet had onlangs een boeiend gesprek met de lijsttrekker van het CDA, Rick Brink.
Het is weer tijd voor een update vanuit Buurse Kik Vuuroet. Regelmatig krijgen we de vraag: Hoe gaat het met Buurse Kik Vuuroet, loopt dit nog wel? Zeker!
Op 21 december jl. heeft de gemeenteraad van Haaksbergen ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs. In dit plan is te lezen welke schoolgebouwen in Haaksbergen prioriteit hebben op het gebied van onderwijshuisvesting.
Stichting Belangengemeenschap Buurse benadrukt belang van verbinding tussen onlangs gepresenteerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Buurse Kik Vuuroet.
Maandag 26 september zijn de 5 scenario’s gepresenteerd voor een volle zaal bij Winkelman.