Buurse Kik Vuuroet

In Buurse hebben we veel mooie initiatieven, er is veel betrokkenheid, er wordt veel georganiseerd en er is een grote saamhorigheid.
Tegelijkertijd hebben we ook hier te maken met vergrijzing en teruglopende leerlingaantallen. Dat merken we binnen alle geledingen. Van basisschool tot voetbalvereniging, van muziek- tot volleybalvereniging. Als we alles laten zoals het nu is, gaan er – net als in veel kleine dorpen in Nederland nu al gebeurt – in Buurse veel maatschappelijke voorzieningen verloren. We zien overal dat daardoor dorpen leeglopen, omdat er zich geen jongeren en jonge gezinnen meer willen vestigen. Dat willen we graag voorkomen.  

aanleiding

Buursenaren maken zich zorgen over het verdwijnen van voorzieningen in Buurse. Ook vinden ze dat er meer samengewerkt moet worden om deze voorzieningen te behouden.
Dit waren belangrijke uitkomsten van een enquete die in 2018 is uitgezet.

DOELEN

We willen het voorzieningenniveau op peil houden, zodat het leven en wonen in Buurse ook naar de toekomst toe aangenaam en aantrekkelijk blijft.

Hoe doen we dat? En in welke vorm?


Buurse Kik Vuuroet verhaal positief ontvangen door Commissie Ruimte van Gemeente

Stichting Belangengemeenschap Buurse benadrukt belang van verbinding tussen onlangs gepresenteerde Integraal Huisvestingsplan (IHP) en Buurse Kik Vuuroet.

Bekijk alle scenario’s en geef je voorkeur door

Maandag 26 september zijn de 5 scenario’s gepresenteerd voor een volle zaal bij Winkelman.

Belangrijk keuzemoment voor Buurse!

Kom jij ook maandag 26 september naar onze bijeenkomst over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in Buurse?

Denk mee over de toekomst van Buurse

Vorige week maandag hebben velen met ons meegedacht en gepraat over de toekomst van Buurse. Was je er niet bij maar wil je toch graag meedenken?

BUURSE DENKT MEE!

Maandag 13 juni was er een informatie- en meedenkavond in de Trefkoel over ons project. De opkomst was weer geweldig, meer dan 100 Buursenaren gaven gehoor aan onze oproep om te komen meedenken en praten over de toekomst van ons mooie dorp.

Buurse Kik Vuuroet is een initiatief van de Stichting Belangengemeenschap Buurse.

Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Kleine Kerkje Buurse, het Irenegebouw, de Schietbaan, Basisschool Buurse, de Trefkoel en de RK Kerk.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel.