Skip to main content

Schietverenigingsgebouw

nulmeting

Gesprek 2 juni 2021

Schietvereniging Buurse is eigenaar van het schietverenigingsgebouw. De ondergrond pachten zij van de hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse. In 1980 is de schietvereniging begonnen met de bouw van de accommodatie en in 1982 is het geopend. In het schietgebouw zijn 12 schietbanen gerealiseerd. Via het Irenegebouw krijg je toegang tot de schietbaan. Daarnaast maakt de schietvereniging gebruik van de kantine, keuken en toiletvoorziening van het Irenegebouw. 

Het bestuur van de schietvereniging bestaat normaliter uit 5 personen. Op dit moment hebben ze 6 bestuursleden dit ter inwerking van een nieuw lid. 

Gebruikers

Het schietverenigingsgebouw biedt enkel onderdak aan de schietvereniging.

Uitdagingen

Het Irenegebouw
Het schietgebouw is afhankelijk van het Irenegebouw. Stichting Gebouw Irene houdt per 2023 op te bestaan. De toekomst van het Irenegebouw is op dit moment nog onduidelijk. Een mogelijke oplossing kan zijn dat de schietvereniging het Irenegebouw erbij gaat pachten. Dan zal er wel een bredere invulling moeten komen van het Irenegebouw om het rendabel te maken. Daarnaast heeft het gebouw achterstallig onderhoud.

Teruglopend ledenaantal / aanwas nieuwe (jonge) leden
De vereniging heeft te maken met vergrijzing onder de leden. De aanwas van (jonge) leden loopt terug. Het is lastig om nieuwe leden te werven.

Droom

Een levendige schietvereniging voor jong en oud zijn en blijven voor de toekomst. Om de vereniging nog vele jaren recht van bestaan te geven dient er aanwas te komen van jongere leden. Daarbij passende huisvesting houden voor de vereniging.