Skip to main content
|

Haalbaarheidsonderzoek

Samen met gemeente Haaksbergen en Stichting Keender is een opdracht geformuleerd voor een haalbaarheidsonderzoek.

In dit onderzoek zal gekeken worden of het haalbaar is om één gezamenlijke en duurzame multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren waarin Basisschool Buurse, een sportzaal en alle overige functies kunnen worden ondergebracht.

Er zal naar meerdere aspecten gekeken worden, zoals kansen en risico’s van een multifunctionele accommodatie voor betrokken partijen maar ook voor het dorp zelf, ruimtelijke en verkeerskundige aspecten en financiële haalbaarheid.

Op dit moment ligt de opdrachtformulering bij twee onderzoeks-/adviesbureaus, die gevraagd zijn om met een offerte te komen. Gemeente Haaksbergen, Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet zullen gezamenlijk besluiten welk bureau het onderzoek gaat uitvoeren. We verwachten dat in juni deze keuze gemaakt zal worden, zodat daarna het haalbaarheidsonderzoek kan starten.

Lees hier de opdrachtformulering voor het haalbaarheidsonderzoek