Skip to main content
|

BUSTOUR OP 30 OKTOBER

Op zaterdag 30 oktober hebben we met een mooie afvaardiging van 19 personen uit Buurse de kernen Nieuw Heeten en Luttenberg bezocht.

Zowel vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke accommodaties als werkgroepleden en geïnteresseerde Buursenaren waren aanwezig. De bustour had als doel om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van deze dorpen over de verandertrajecten die zij een aantal jaren geleden al zijn ingegaan. Daarnaast hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen wat voor moois zij hebben gerealiseerd; dit als inspiratie voor ons eigen project.

In Nieuw Heeten zijn we op bezoek geweest bij ‘De Belte’, een multifunctionele accommodatie en centrale ontmoetingsplek voor jong en oud op het gebied van sport, cultuur en welzijn. De initiatiefnemers en oprichters van deze accommodatie hebben ons enthousiast verteld over hoe zij deze geheel nieuwe accommodatie hebben kunnen realiseren. Ook hebben ze ons meegenomen in de uitdagingen die zij gedurende dit proces hebben ervaren en de manier waarop de Stichting Sport & Cultuur Nieuw Heeten op dit moment de accommodatie runt. In oktober 2014 is de Belte geopend, met als belangrijkste doelstelling om de verschillende voorzieningen en de leefbaarheid in Nieuw Heeten te borgen en verbeteren. Meer dan 100 vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in, waarbij de beheerder de enige betaalde kracht is binnen deze accommodatie. Wilt u meer weten over de Belte? Kijk op www.debelte.nl.

In Luttenberg hebben we een kijkje genomen bij de sporthal, het gemeenschapscentrum en een woonzorglocatie. Circa 10 jaar geleden hebben de inwoners van Luttenberg een aantal speerpunten voor de toekomst bepaald: basisschool, huisarts, welzijn, sport en wonen. In de afgelopen jaren is hier met enthousiaste kartrekkers en veel vrijwilligers hard aan gewerkt om de leefbaarheid van Luttenberg ook voor de toekomst te waarborgen. Alle sportverenigingen zijn samengevoegd in het sportpark en de oude pastorie is omgebouwd tot een gemeenschapscentrum, dat vooral gericht is op culturele activiteiten. Ook heeft Stichting ‘Luttenberg Woont’ een duurzame woonlocatie ontwikkeld, Maria-Oord, waar inwoners langer zelfstandig kunnen wonen met zorg op maat. Volgens één van de kartrekkers is het succes van het eerste project (een prachtig sportpark voor jong en oud) bepalend geweest voor het enthousiasme onder veel inwoners van Luttenberg om ook vervolgprojecten op te pakken en tot een mooi resultaat te brengen.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het een mooie en zeker ook inspirerende dag is geweest. We hebben verschillende ideeën en mogelijkheden voor Buurse opgedaan, waarvan binnenkort een samenvatting op deze website volgt.