|

UITKOMSTEN NULMETING

Voor iedere accommodatie is de huidige situatie in kaart gebracht.

Hierbij is gekeken naar de gebruikers, het onderhoud, de financiën, de vrijwilligers, de invulling van bestuursfuncties en de bezetting en programmering van de accommodatie. Ook is inzichtelijk gemaakt welke wensen en uitdagingen de accommodaties voor de toekomst hebben.

Samenvattend ervaren de accommodaties onderstaande uitdagingen – klik op de foto rechts voor een vergroting van de visual.

Meer informatie over de nulmeting per accommodatie vindt u hieronder, door op de naam van de accommodatie te klikken.

Buurse Kik Vuuroet is een initiatief van de Stichting Belangengemeenschap Buurse.

Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Kleine Kerkje Buurse, het Irenegebouw, de Schietbaan, Basisschool Buurse, de Trefkoel en de RK Kerk.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel.