Auteur: admin

WAT IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN ZOAL GEBEURD

WAT IS ER DE AFGELOPEN MAANDEN ZOAL GEBEURD:

  • De werkgroepen Organisatie, Vastgoed en Financiën hebben een bezoek gebracht aan multifunctionele accommodaties in andere dorpen (Manderveen, Hoonhorst, Delden & Rekken) om relevante informatie op te halen en te leren van de kennis en ervaringen van deze dorpen.
  • Tijdens de afsluiting van het programma ‘Leefbaar Platteland’ van Provincie Overijssel hebben we belangrijke succesfactoren van Buurse Kik Vuuroet gepresenteerd. Dit leverde veel positieve reacties op.
  • Rick Brink, lijsttrekker van het CDA van Provincie Overijssel, sprak met Kim over Buurse Kik Vuuroet. Bekijk het filmpje hier.
  • September vorig jaar hebben veel inwoners uit Buurse hun voorkeur uitgesproken voor het toekomstscenario van een multifunctionele accommodatie (MFA), waarin het basisonderwijs samen wordt gebracht met voorzieningen op het gebied van sport, gezondheid & welzijn.In de daarop volgende maanden is dit plan verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met het onderzoeken van de haalbaarheid van dit scenario. Daarbij wordt gekeken naar ruimtelijke aspecten en naar de organisatorische en financiële haalbaarheid.

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol toekomstplan is een actieve samenwerking met Basisschol Buurse en Stichting Keender (het overkoepelende schoolbestuur waar Basisschool Buurse onder valt). Zonder deze samenwerking is het niet mogelijk een plan te maken dat aansluit bij de wensen en behoeften van alle partijen en daarmee voldoende draagvlak heeft. Sinds de start van Buurse Kik Vuuroet (BKV) is Basisschool Buurse betrokken, onder meer als lid van de Stuurgroep. Stichting Keender gaf echter aan het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs van de gemeente af te willen wachten voordat zij in gesprek wilden met BKV over een eventuele samenwerking.

Eind 2022 heeft de Haaksbergse gemeenteraad het IHP vastgesteld. De gemeente en schoolbesturen hebben daarin aangegeven dat vernieuwing van de basisscholen in Buurse en Sint Isidorushoeve prioriteit heeft. Voor Basisschool Buurse is in het IHP opgenomen dat vervangende nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie, omdat het huidige gebouw sterk verouderd is en een grote overcapaciteit heeft (teveel ruimte op basis van het aantal leerlingen).

In het IHP werd echter geen verbinding gemaakt tussen de huisvestingsplannen voor Basisschool Buurse en de plannen van BKV. Om ervoor te zorgen dat deze verbinding wél gelegd wordt, is er vanuit BKV een brief verstuurd naar alle gemeenteraadsleden. Ook hebben we ingesproken tijdens de raadsvergadering. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad in aanvulling op het IHP een motie heeft aangenomen waarin zij het college de opdracht geeft om Stichting Keender en BKV bij elkaar te brengen en het scenario van een MFA verder uit te werken. Voor ons een mooie en belangrijke uitkomst!

Begin dit jaar zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met Stichting Keender en gemeente Haaksbergen over de vervolgstappen. Een belangrijke stap, die op korte termijn moet plaatsvinden, is een haalbaarheidsonderzoek. De werkgroepen van BKV hebben hier al een belangrijke basis voor gelegd. Een externe partij zal hier, samen met de werkgroepen, een vervolg aan geven. Op dit moment ligt er een concept opdrachtformulering voor het haalbaarheidsonderzoek. Deze opdrachtformulering is opgesteld door Gemeente Haaksbergen, in samenwerking met Stichting Keender en BKV.

We hopen dat het college van B&W in april de opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek definitief vaststelt. Daarna zal zo snel mogelijk een externe partij gezocht worden die dit onderzoek gaat uitvoeren. De keuze van uitvoerende partij wordt gemaakt in overleg met alle betrokkenen: gemeente Haaksbergen, Stichting Keender en BKV.Alle partijen vinden het belangrijk om de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek op korte termijn beschikbaar te hebben. De intentie is uitgesproken om het onderzoek voor de zomer van 2023 af te ronden. We hebben echter ook aangegeven dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. We zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek.

Gemeente kiest voor verdere uitwerking van multifunctionele accommodatie met onderwijs als vertrekpunt voor huisvestingsplannen Basisschool Buurse

Basisschool Buurse zal samen met de basisschool in Sint Isidorushoeve als eerste aangepakt worden, omdat beide schoolgebouwen verouderd zijn.

Voor de uitwerking van de toekomstplannen voor Basisschool Buurse heeft de gemeenteraad het college van B&W opgedragen om samen op te trekken met Buurse Kik Vuuroet. Voor de leefbaarheid van Buurse vindt de gemeenteraad het cruciaal dat Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met een gezamenlijk scenario komen.

Begin volgend jaar zullen Stichting Keender en Buurse Kik Vuuroet met elkaar in gesprek gaan. Het doel is om te komen tot een toekomstplan voor een multifunctionele accommodatie, aansluitend bij zowel de onderwijsvisie van de basisschool en stichting, als de wensen en behoeften van overige betrokken partijen. Een mooie stap om de leefbaarheid in Buurse ook voor de toekomst te borgen!

Buurse Kik Vuuroet verhaal positief ontvangen door Commissie Ruimte van Gemeente

De Stichting Belangengemeenschap Buurse (SBB) heeft onlangs een brief verstuurd naar de raadsleden en fractieleden van gemeente Haaksbergen. Het doel van de brief was te wijzen op het missen van de verbinding tussen Buurse Kik Vuuroet en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat later deze maand besproken wordt in de gemeenteraad. Klik hier om de brief te lezen.

Op advies en verzoek van verschillende fracties hebben Elke ter Huurne en Kim Wolterink van de SBB de brief kracht bijgezet door afgelopen woensdag (7-12) in te spreken tijdens de commissievergadering Ruimte (bij de technische behandeling van het raadsvoorstel IHP). Graag delen we ter informatie met jullie de tekst van die inspraakbijdrage. Klik hier voor de bijlage.

 

Elke en Kim hebben hun  verhaal kunnen doen en kregen positieve reacties.  Mocht je benieuwd zijn naar de vragen die zijn gesteld, de antwoorden daarop en de reactie van wethouder Scholten dan kun je de vergadering terugkijken via deze link: Vergadering commissie Ruimte 07-12-2022 Gemeente Haaksbergen (notubiz.nl) . Agendapunt 4 begint bij 2 uur, 31 minuten.

 

Bekijk alle scenario’s en geef je voorkeur door

Afgelopen maandag 26 september was het zover…
Na maanden van voorbereiding en het ophalen van wensen en behoeften van beheerders, gebruikers en inwoners, zijn deze avond vijf mogelijke scenario’s gepresenteerd voor de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in Buurse.

Bekijk de hele presentatie

We kijken terug op een mooie avond, met een geweldige opkomst: meer dan 200 Buursenaren waren aanwezig bij café Winkelman. Voor ons een teken dat het thema leeft onder inwoners!

De avond startte met de aanleiding: waarom doen we dit project en wat hebben we tot nu toe gedaan? Daarna volgde informatie over de huidige functies en uitdagingen van de accommodaties. De belangrijkste conclusie? We hebben in Buurse teveel gemeenschapsruimte en voor de toekomst is het niet haalbaar om al deze ruimtes te behouden.
Maar wat zijn dan wel mogelijkheden? Op basis van de opgehaalde informatie heeft de werkgroep Vastgoed vijf mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze zijn tijdens de informatieavond gepresenteerd.
Aanwezigen hebben aangegeven wat ze wel of niet positief aan deze scenario’s vonden en aan het einde van de avond heeft iedereen zijn voorkeursscenario gekozen.

Was jij niet aanwezig deze avond, maar ben je wel benieuwd naar de scenario’s? Hieronder vind je een link naar de scenario’s.

Bekijk de scenario’s

Je kunt hierover je mening geven en je voorkeur uitspreken door het formulier in te vullen (tot uiterlijk zondag 16 oktober). Daarna zal op basis van alle input een keuze gemaakt worden voor het scenario dat verder uitgewerkt gaat worden. Laat dus vooral ook jouw stem horen!

JE STEM DOORGEVEN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK

 

Belangrijk keuzemoment voor Buurse!

Op maandag 26 september laten we jullie graag een aantal scenario’s zien over hoe het maatschappelijk vastgoed in Buurse er in de toekomst uit zou kunnen zien. De werkgroepen hebben de scenario’s ontwikkeld door alle informatie die we in de afgelopen periode hebben verzameld, uitgebreid te inventariseren en analyseren.

We laten je deze scenario’s zien, bespreken de voor- en nadelen en horen graag welk scenario jouw voorkeur heeft.
Op basis van alle reacties zullen we een keuze maken in het scenario dat verder uitgewerkt zal worden.

Jouw input is belangrijk!! We zien je daarom graag maandag 26 september om 20 uur bij Café Winkelman!

Neem ook familie, vrienden en/of buren mee, zodat we van zoveel mogelijk mensen hun voorkeur te weten komen!

Aanmelden kan via: https://forms.gle/1Z2VtWNT43q58wjs7

Ondertussen zijn we aanbeland bij fase 4 in het project, een belangrijke fase waarbij we jullie input nodig hebben! Op het schema van Het Stappenplan zijn de verschillende stappen van het project te zien.
Klik hier om het te bekijken

Denk mee over de toekomst van Buurse

Vorige week maandag hebben velen met ons meegedacht en gepraat over de toekomst van Buurse. We hebben veel informatie opgehaald; voor wie er waren, nogmaals dank voor jullie aanwezigheid en input!

Was je er niet bij maar wil je toch graag meedenken? We hebben een formulier gemaakt met alle vragen en stellingen per thema waarover we hebben gesproken:
Klik hier voor formulier.

Het is niet nodig om op alle stellingen te reageren, maar het mag natuurlijk wel.

Vul het formulier in en stuur het terug voor 1 juli. We zijn benieuwd naar jullie ideeën!

 

BUURSE DENKT MEE!

We begonnen de avond met een korte terugkoppeling van het Buurse Kik Vuuroet project tot nu toe. Daarna gaven 3 werkgroepen uitleg over de stappen die zij hebben gezet en wat de uitkomsten waren. In de PDF van de presentatie kun je hier meer over lezen.

Na de pauze was er voldoende mogelijkheid tot meepraten en meedenken aan de verschillende thematafels. Bij binnenkomst kon iedereen zelf een thema kiezen. Bij elke thematafel was een gespreksleider die stellingen naar voren bracht waarover “gediscussieerd” kon worden. Ideeën werden genoteerd op meerdere manieren en dat heeft veel informatie opgeleverd!
Al deze informatie zal nu in kaart gebracht gaan worden en zullen we gebruiken bij het opstellen van de scenario’s.

Heb je nog aanvullingen of ideeën; tot 27 juni kun je deze sturen naar organisatie@buursekikvuuroet.nl.

Al met al was het een zeer succesvolle avond; qua aantal bezoekers, maar zeker ook het enthousiasme van iedereen was geweldig. We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor het luisteren en meedenken! We houden jullie op de hoogte!

Bekijk de foto’s van de avond hier.

Mocht je er niet bij geweest zijn (of het gewoon nog even willen nalezen) dan kun je hier de presentatie bekijken: Presentatie Bijeenkomst 13 juni – Programma van Wensen en eisen.
Wil je via de mail op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen, stuur dan even een mailtje naar: organisatie@buursekikvuuroet.nl

KOM JIJ OOK MAANDAG 13 JUNI?

Blijft het in de toekomst wel mogelijk om in Buurse te voetballen, volleyballen, muziek te maken of een andere sport te beoefenen?
Ledenaantallen van verenigingen nemen steeds verder af. En wat betekent dit dan voor het voortbestaan van de Trefkoel? Want bij minder gebruikers zijn er ook minder (huur)inkomsten.

Vragen die niet alleen steeds meer leven in ons dorp, maar die volgens een inventarisatie onder de accommodaties en verenigingen in Buurse ook echt aan de orde zijn! Als we geen actie ondernemen, zullen binnen enkele jaren voorzieningen verloren gaan. Dit zal flinke impact hebben op de leefbaarheid van ons dorp. Willen jongeren dan nog wel in Buurse (blijven) wonen?

We staan aan de vooravond van het maken van keuzes: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op die toekomst? Wat vinden we als Buursenaren belangrijk? Welke voorzieningen hebben prioriteit? En wat doen we met gebouwen die vanuit de historie belangrijk zijn, maar waarvoor weinig invulling is, zoals het Kleine Kerkje? Niet te vergeten: wat willen we met de RK kerk, nu het erop lijkt dat deze binnen een paar jaar uit de eredienst zal gaan. Kunnen en willen we dit gebouw, dat een belangrijk aangezicht is van Buurse, behouden? Belangrijke thema’s waar we nu aan zet zijn!

Kom daarom maandag 13 juni om 20 uur naar de Trefkoel om te horen met welke uitdagingen we als dorp te maken hebben en om met ons mee te denken en te praten over de toekomst van Buurse en daarmee die van ons zelf! Meld je aan via SBB@Buurse.nl en neem vooral ook familie & vrienden mee, want samen moeten we onze schouders eronder zetten.
We zien je graag!

START WERKGROEPEN 8 NOV

Op woensdag 8 december is er een startbijeenkomst voor iedereen die interesse heeft om mee te helpen bij één van deze werkgroepen. AnnoNu, de organisatie die ons begeleidt tijdens dit project, zal ons meer vertellen over het doel en de werkzaamheden van de werkgroepen.

Een aantal mensen hebben zich al voor een werkgroep aangemeld, maar we kunnen zeker nog extra hulp gebruiken! Lijkt het je wat om mee te denken over een toekomstplan voor Buurse? Kom woensdag 8 december om 20 uur naar de Trefkoel! Twijfel je nog en wil je graag eerst meer informatie? Je bent van harte welkom op 8 december! Uiteraard kun je ook contact opnemen via info@buursekikvuuroet.nl.

  • 1
  • 2

Buurse Kik Vuuroet is een initiatief van de Stichting Belangengemeenschap Buurse.

Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van het Kleine Kerkje Buurse, het Irenegebouw, de Schietbaan, Basisschool Buurse, de Trefkoel en de RK Kerk.

Mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Overijssel.